Vluchtplannen

  • Sjoerdstap.nl
  • snelle levering
  • servicegericht
  • slagvaardig

01 Vluchtplan

Sjoerdstap.nl heeft jarenlange ervaring in het creëren van vluchtplannen. De plattegronden zijn goed leesbaar en te begrijpen voor iedereen. Vluchtwegen, locatie van calamiteitenmiddelen en een instructie voor aanwezige personen zijn hierop afgebeeld. Door de eenvoud en begrijpelijkheid wordt een bedrijfspand overzichtelijk.

02 Bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan van sjoerdstap.nl is een handleiding voor elk bedrijf dat zich in een noodsituatie bevindt. Een duidelijk vluchtplan, een stroomschema en een heldere documentatie worden voor u opgeleverd. Het bedrijfsnoodplan wordt opgesteld aan de hand van de voorschriften uit de NEN 4000 en voldoet hiermee aan de wettelijke regelgeving.

03 Signalisatie

Het is van groot belang dat personen in een noodsituatie op de hoogte zijn van vluchtwegen en calamiteitenmiddelen. Deze beide zaken zijn bij wet verplicht gemarkeerd te zijn door middel van veiligheidssignalisatie. Sjoerdstap.nl adviseert u welke signalisatie op welke locatie nodig is en levert dit dankzij een goed partnerschap voordelig aan.

Welkom bij Sjoerdstap.nl

Uw partner op het gebied van vluchtveiligheid

Over sjoerdstap.nl

Vluchtplannen, bedrijfsnoodplannen en signalisatie zijn de speerpunten van sjoerdstap.nl om uw bedrijf duidelijke instructies te geven in een noodsituatie. Met een representatief eindresultaat in uw huisstijl en een klantgerichte dienstverlening is sjoerdstap.nl uw partner als het gaat om vluchtveiligheid binnen uw bedrijf.

Professioneel

Vluchtplan, bedrijfsnoodplan en signalisatie volgens de laatste normen voor uw bedrijfspand.

Persoonlijk

Zakelijk contact met een dienstbaar karakter dankzij de persoonlijke aanpak van sjoerdstap.nl.

Levertijden

Door de jarenlange ervaring is sjoerdstap.nl in de mogelijkheid op korte termijn te leveren.

Prijzen

Door duidelijke prijsafspraken voorafgaand aan de opdracht zijn er geen verrassingen achteraf.

Regelgeving

Sjoerdstap.nl voldoet aan de gestelde eisen voor vluchtplannen en bedrijfsnoodplannen. Op grond van deze regelgeving worden de positie en symbolen van de signalisatie bepaald.

Arbobesluit

Iedere werkgever dient het Arbo-omstandighedenbesluit te volgen. Hierin worden regels in het belang van veiligheid, gezondheid en het welzijn van de arbeid beschreven.

In het Arbobesluit worden in hoofdstuk 3, afdeling 1, artikelen 3.6 en 3.7 eisen ten aanzien van de uitvoering en beschikbaarheid van vluchtwegen en nooduitgangen genoemd. Artikel 3.8 geeft eisen weer ten aanzien van brandmelding en brandbestrijding. De eisen van de noodverlichting worden benoemd in artikel 3.9.

Arbowet

Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie op te stellen. Dit document eist de aanwezigheid van een ontruimingsplattegrond (vluchtplan), het hebben van een bedrijfsnoodplan en het voldoen aan de juiste signalisatie.

Daarnaast wordt de beschikbaarheid van vluchtwegen, de aanwezigheid van voldoende brandbestrijdingsmiddelen en het vermelden van de juiste instructies voor werknemers en bezoekers ook behandeld in de RI&E.

NEN 1414

De NEN 1414 beschrijft de weergave van vluchtwegen en calamiteitenmiddelen (veiligheidsvoorzieningen) op ontruimings- en aanvalsplattegronden. In deze norm worden de eisen beschreven waaraan het vluchtplan (ontruimingsplattegrond) moet voldoen. Naast de beschrijving van de veiligheidsplattegronden worden ook eisen beschreven ten aanzien van de locaties van het vluchtplan (fysiek in het gebouw) en het gebruik van vereiste symbolen op het vluchtplan.

NEN 4000

De NEN 4000 bevat instructies voor de bedrijfshulpverlening binnen bedrijven. Het is bedoeld als instrument voor bedrijven om voorbereid te zijn op incidenten en calamiteiten. In deze norm worden de criteria ten aanzien van het bedrijfshulpverleningsplan beschreven. Dit plan vormt de basis voor de BHV-organisatie binnen een bedrijf.

NEN 8112

De NEN 8112 geeft aanwijzingen en criteria voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan voor bedrijven en ontruimingsplannen voor gebouwen. Deze norm geeft aan wat nodig is voor het opstellen van een noodplan waarvan de organisatie goed functioneert in geval van brand, calamiteiten of incidenten waar ontruiming gewenst is. De namen en taken van hen die bedrijfshulpverlening verlenen of de ontruiming begeleiden, worden zoals in NEN 8112 beschreven.

NEN-EN-ISO 7010

De internationale norm NEN-EN-ISO 7010 beschrijft de uitvoering en het gebruik van veiligheidssymbolen. Het doel van deze norm is dat iedereen, waar men ook vandaan komt, de symbolen herkent en de betekenis hiervan begrijpt. Zodoende beschrijft de norm ook de symbolen die gebruikt moeten worden om vluchtwegen, brandbestrijdingsmiddelen en andere calamiteitenmiddelen aan te geven.

Werkwijze sjoerdstap.nl

Sjoerdstap.nl verzorgt bedrijfsnoodplannen, signalisatie en vluchtplannen. Als gebruiker of opdrachtgever wordt u altijd bij het proces betrokken. Het vluchtplan is de verbindende factor die in welk plan dan ook als volgt wordt opgesteld:

  • Inventarisatie vluchtwegen en calamiteitenmiddelen

  • Eventueel advies om vluchtwegen en signalisatie aan te passen
  • Intekenen vluchtwegen en calamiteitenmiddelen op concept vluchtplan
  • Concept vluchtplan bespreken
  • Oplevering definitieve vluchtplan
Werkwijze2

Sjoerd Stap

Eigenaar/ Oprichter

profiel1

“Een vluchtplan moet duidelijk zijn, het gaat er gewoon om hoe je mensen zo snel en zo veilig mogelijk je tent uit krijgt.”

Door mijn ervaring als adviseur op het gebied van vluchtwegen en gebouwveiligheid kan ik bedrijven een praktische invulling geven aan het omgaan met calamiteiten. Hierdoor ben ik met sjoerdstap.nl een aantrekkelijke partner voor bedrijven die professioneel omgaan met calamiteitenscenario’s.

De combinatie van het advies geven, het maken van een vluchtplan en het aanbrengen van de benodigde signalisatie binnen een bedrijf is waar ik goed in ben. De eenvoud en simpliciteit die ik in mijn werk naar voren laat komen, symboliseert mij als persoon. Ik werk met een praktisch en gericht advies waardoor een klant direct weet waar hij aan toe is. De eenvoud komt terug in de vluchtplannen: overzichtelijke en duidelijke vluchtplannen die ook goed leesbaar zijn voor personen die geen ervaring hebben met technische tekeningen. Sjoerdstap.nl werkt met duidelijke prijzen en een duidelijke werkwijze.

Klantgerichtheid en een hoge service vind ik zeer belangrijk. Klaar staan en klaar blijven staan voor mijn klanten, ook al is het product al afgenomen, is voor mij heel gewoon. Ik geloof in relaties, zowel zakelijk als sociaal, waar men voor elkaar klaar staat en elkaar helpt. Bij afronding van de werkzaamheden op welk gebied dan ook vraag ik me altijd af: “Is mijn klant tevreden met het eindproduct en ben ik hier zelf ook tevreden over?” Hierdoor blijf ik scherp en kan ik diensten leveren die van kwalitatief hoge waarde zijn.

Sjoerd Stap heeft sinds 2007 ervaring met vluchtplannen, bedrijfsnoodplannen en signalering. In 2012 is hij zijn eigen bedrijf sjoerdstap.nl gestart.

Specificatie Vluchtplannen

Een vluchtplan van sjoerdstap.nl is anders. Het is een vluchtplan dat voldoet aan de gestelde eisen en normen, maar is helemaal naar wens. Specifieke vermelding, een lay-out in uw huisstijl en bedrijfskleuren komen naar wens terug in het vluchtplan.

NEN-EN-ISO 7010

De pictogrammen in het vluchtplan worden volgens de laatste norm ingetekend

Leesbaar

Een vluchtplan van sjoerdstap.nl is door zijn eenvoud voor iedereen duidelijk leesbaar.

specificatie1

Instructies

Op het vluchtplan is het item ‘hoe te handelen bij brand’ op duidelijke wijze ingetekend.

Logische Richting

Het vluchtplan is in de juiste richting georiënteerd: links op de tekening is links voor u.

Neem contact op

Bij interesse in of vragen over de diensten van sjoerdstap.nl kunt u altijd contact opnemen door een bericht te sturen via onderstaand formulier.0653378061

Mercuriusweg 30, 3771 NC Barneveld

info@sjoerdstap.nl